inside-banner
air

با توجه به اینکه از ابتدای قرن بیستم حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از شیوه های اصلی حمل و نقل کالا در بین صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا مطرح گردیده و همینطور رشد چشمگیر این صنعت در بازارها و شبکه های تجاری در ۴۰ سال اخیر ، هانزا نیز به عنوان مجموعه ای کامل از سرویس های حمل و لجستیک ، سهم بزرگی در حمل پروژه ها و محمولات هوایی داشته است .
در این راستا هانزا از ایر لاین ها و خطوط هوایی و همچنین مجموعه های بزرگ فعال در این زمینه در خدمات دهی خود بهره می برد.