#

مدیران

 • شهرام شهرامی
  سمت: مدیر عامل نام و نام خانوادگی: شهرام شهرامی اطلاعات تماس: ۴۳۳۱۲-۰۲۱

  پست الکترونیک:

  shahram@hansanav.com
 • روزبه کاظمیان
  سمت: مدیر فروش و بازاریابی نام و نام خانوادگی: روزبه کاظمیان اطلاعات تماس: ۴۳۳۱۲-۰۲۱

  پست الکترونیک:

  roozbeh@hansanav.com
 • صونا اندایش
  سمت: سرپرست حسابداری نام و نام خانوادگی: صونا اندایش اطلاعات تماس: ۴۳۳۱۲-۰۲۱

  پست الکترونیک:

  sonia@hansanav.com
 • امیرسالار حاج محمدرضا
  سمت: سرپرست اسناد نام و نام خانوادگی: امیرسالار حاج محمدرضا اطلاعات تماس: ۴۳۳۱۲-۰۲۱

  پست الکترونیک:

  amirsalar@hansanav.com