#

گواهینامه ها و افتخارات

 • کسب رتبه بین ده شرکت برتر همکار با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی

  کسب رتبه بین ده شرکت برتر همکار با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی

 • عضو سازمان بین المللی فورواردری

  عضو سازمان بین المللی فورواردری

 • عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

  عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

 • عضو اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران

  عضو اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران

 • نماینده رسمی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

  نماینده رسمی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 • عضو مشتریان پلاتینیوم شرکت EVERGREEN در سال 2016

  عضو مشتریان پلاتینیوم شرکت EVERGREEN در سال 2016

 • عضو انجمن کشتیرانی ایران

  عضو انجمن کشتیرانی ایران

 • دارای مجوز سازمان بنادر و دریانوردی ایران

  دارای مجوز سازمان بنادر و دریانوردی ایران

 • عضو انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران

  عضو انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران

 • عضو اتاق بازرگانی ایران ایتالیا

  عضو اتاق بازرگانی ایران ایتالیا

 • عضو اتاق بازرگانی ایران و فرانسه

  عضو اتاق بازرگانی ایران و فرانسه

 • عضو اتاق بازرگانی ایران چین

  عضو اتاق بازرگانی ایران چین

 • عضو اتاق بازرگانی ایران بلژیک

  عضو اتاق بازرگانی ایران بلژیک

 • عضو اتاق بازرگانی ایران آلمان

  عضو اتاق بازرگانی ایران آلمان

 • گواهینامه عضویت در BIMCO

  گواهینامه عضویت در BIMCO