inside-banner
tianjin-port

بندر تیانجین چین رکورد تخلیه و بارگیری ۱۳.۰۱ میلیون TEU را در پرونده کاری خود دارد که در مقایسه با رکورد ۱۲.۳ میلیونی در سال ۲۰۱۴ و ۱۱.۵۹ میلیونی در سال ۲۰۱۳، آمار چشمگیری از خود برجای گذاشته است. TEU مخفف «واحدهای ۲۰ فوتی» است که هر ۲ واحد آن برابر با یک کانتینر است.