inside-banner

اینکوترمز

وجود یکسری اصطلاحات یکسان و رایج جهانی در دنیای بزرگ تجارت بین‌الملل اهمیت فراوانی دارد. اینکوترمز به‌معنای اصطلاحات تجاری بین‌المللی است که به شکلی گسترده در صنعت حمل‌و‌نقل و معاملات تجارت بین‌الملل استفاده می‌شود. اینکو تِرمز (Incoterms) در‌واقع یک عبارت مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده است.

اینکوترمز چیست و چه کاربردی دارد؟‌ قواعدی که هر بازرگان باید بلد باشد

به‌منظور یکی شدن اصطلاحات رایج در صنعت حمل‌و‌نقل و تجارت بین‌الملل، اتاق بازرگانی بین‌المللی (International Chamber Of Commerce) مجموعه‌ای کاربردی از این اصطلاحات را با عنوان اینکوترمز منتشر کرده است. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شوند. اینکوترمز به کلیه مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی مانند حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت باشد و البته اینکه ریسک جابه‌جایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی خواهد بود. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولا با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابه‌جایی.

آشنایی با انواع اینکوترمز؛ اصطلاحاتی برای انواع روش‌های حمل بین‌المللی

برخی از این اصطلاحات بین‌المللی در صنعت جهانی حمل‌و‌نقل کاربردهای فراوانی دارند. در این صنعت از این موارد برای مشخص کردن نوع قراردادها و شرح وظایف طرفین معامله استفاده می‌شود. به‌طور‌کلی، اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌ است.

گروه C در اصطلاحات اینکوترمز؛ تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل

گروه C شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت کند؛ ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده است. این اصطلاحات عبارت‌اند از:

اصطلاح (Cost and Freight (CFR؛ هزینه و کرایه حمل تا مقصد

عبارت CFR مخصوص حمل دریایی کالاهای مختلف است. بر این اساس وقتی محموله از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود)، مسئولیت فروشنده خاتمه می‌یابد. هزینه بیمه با خریدار است و هزینه حمل با فروشنده خواهد بود. همچنین، عقد قرارداد بیمه نیز با خریدار و عقد قرارداد حمل با فروشنده است. به بیان ساده‌تر، فروشنده کالا مسئولیت هزینه‌های مبدأ مانند ترخیص کالا و حمل‌و‌نقل را بر عهده می‌گیرد؛ اما مسئولیتی برای بیمه یا تحویل بار به مقصد ندارد

اصطلاح (Cost, Insurance and Freight (CIF؛ هزینه، بیمه، حمل و نقل

اصطلاح Cost, Insurance and Freight نیز مخصوص حمل دریایی محموله است. این اصطلاح شباهت بسیاری به CFR دارد و به این معناست که فروشنده کالا هزینه حمل‌و‌نقل محموله و بیمه را تا زمانی که بار به مقصد برسد پرداخت می‌کند؛ اما پس از تحویل بار دیگر هیچگونه مسئولیتی را قبول نخواهد کرد

قانون (Carriage Paid to (CPT؛ قبول مسئولیت تا زمان تحویل بار به اولین حمل کننده

بر اساس این قانون که در حمل مرکب محموله‌ها و طرق زمینی یا هوایی نیز استفاده می‌شود، ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه می‌یابد. پس از تحویل بار به اولین بندر، دیگر فروشنده هیچ مسئولیتی در قبال خسارت‌های احتمالی یا نرسیدن محموله به مقصد ندارد و هزینه‌ها بر عهده خریدار خواهد بود.

CIP؛ هزینه بیمه و حمل با فروشنده است

اصطلاح CIP مخفف عبارت Carriage and Insurance Paid to است و در روش حمل مرکب کاربرد دارد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه می‌یابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌ است. در‌واقع تنها تفاوت این اصطلاح با CPT این است که فروشنده در هنگام بارگیری، کالا را بیمه می‌کند.

قواعد اینکوترمز گروه D؛ اصطلاحات تحویل کالا در مقصد

گروه D اینکوترمز شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل توافق شده در مقصد است و خود فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

 • (Delivered At Frontier (DAF؛ تحویل بار در مرز تعیین شده

  در قانون DAF به‌طور عمده حمل به‌وسیله خطوط راه‌آهن انجام می‌شود. در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌ونقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی خاص بیمه کند.
 • DES؛ تحویل کالا در عرشه کشتی واقع در مقصد

  DES در اینکوترمز مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship یا تحویل در عرشه کشتی (در مقصد) است. فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد به خریدار تحویل می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا برای ورود به بندر مقصد به عهده خریدار است.
 • (Delivered Ex Quay (DEQ؛ تحویل محموله در اسکله مقصد

  بر اساس این قانون یا اصطلاح فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را نیز پرداخت کرد، این امکان را دارد که بار را در بندر مقصد تحویل خریدار دهد.
 • DDU در اصطلاحات اینکوترمز؛ تحویل محموله در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

  DDU مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid و به معنای تحویل بار در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل می‌دهد.
 • DDP در اینکوترمز؛ تحویل محموله‌ها در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

  DDP مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid به‌معنای تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.

گروه E اینکوترمز؛ تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ

گروه E مخفف عبارت «Ex Works» و به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار) است. در این روش فروشنده کالا را در محل تولید یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار خواهد بود

گروه F؛ تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. اصطلاحات گروه F از قواعد اینکوترمز موارد زیر هستند:

 • Free Carrier؛ تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ

  FCA یا همان Free Carrier تحویل کالا به حمل‌کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما) است. هنگامی که خریدار کلیه هزینه‌ها را بر عهده گرفت و محموله به اولین حمل‌کننده تحویل داده شد، ریسک‌های احتمالی به‌طور کامل از بین خواهند رفت. در این روش هزینه حمل و بیمه با خریدار است
 • FAS؛ تحویل محموله در کنار کشتی‌های باری

  FAS مخفف اصطلاح Free Alongside Ship به‌معنای تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ است. در این روش وقتی که کالا در مبدأ و در کنار کشتی تحویل داده شد، مسئولیت فروشنده به پایان می‌رسد. همچنین هزینه حمل و بیمه با خریدار خواهد بود.
 • (Free On Board (FOB؛ تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ

  FOB مخفف اصطلاح Free On Board و به‌معنای تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ است. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد، ریسک خود را خاتمه داده ‌است. در این روش هزینه حمل و بیمه با خریدار خواهد بود. همچنین عقد قرارداد حمل از بندر تحویل، بیمه و بازرسی با خریدار است.

نکاتی که باید در رابطه با اصطلاحات اینکوترمز رعایت کنید

در هنگام تجارت بین‌الملل کالا و حمل‌و‌نقل محموله‌ها به نقاط مختلف جهان باید با قواعد اینکوترمز آشنا باشید. رعایت این نکات مهم در اینکوترمز موفقیت کسب‌و‌کارتان را تضمین می‌کند:

 • در هنگام صادرات و واردات انواع کالا از قوانین گمرکی و همچنین اصطلاحات اینکوترمز اطلاع کامل پیدا کنید.
 • در هنگام عقد قرارداد توجه داشته باشید که این موارد باید مو‌به‌مو در قرارداد مشخص شده و ذکر شود.
 • عملیات بسته‌بندی، حمل و امور گمرکی خود را به یک شرکت حمل و نقل بین المللی معتبر بسپارید تا خیالتان راحت باشد.

شرکت هنزا ناو دریا کلیه خدمات حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی، چند وجهی و ترانزیت کالا، ترخیص، لجستیک و به‌طور‌کلی همه مراحل مرتبط با زنجیره تأمین را در ایران و کلیه نقاط جهان با همکاری شرکت‌های حمل‌و‌نقل مطرح بین‌المللی، داخلی و منطقه‌ای، با کیفیت، سرعت و ایمنی کم نظیری ارائه می‌کند.

هانزا؛ ارائه کننده خدمات حمل و نقل بین المللی بار، صادرات و واردات کالا به مناطق مختلف دنیا

هانزا با اخذ مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کلیه خدمات حمل دریایی، هوایی و زمینی کالا را با قیمت‌های رقابتی انجام می‌دهد. هانزا با داشتن پرتال مشتریان فعال، خدمات اطلاع رسانی وضعیت سفارشات از طریق اس ام اس، اتوماسیون داخلی و bpms را نیز برای مشتریان خود فراهم کرده است. با هانزا دیگر لازم نیست نگران اصطلاحات پیچیده اینکوترمز باشید. برای دریافت مشاوره، همین حالا با شماره تلفن ۰۲۱۴۳۳۱۲۰۰۰ تماس بگیرید.

سوالات متداول

استفاده نکردن از قواعد اینکوترمز چه معایبی دارد؟

هر تاجر، صادرکننده و واردکننده کالا باید هر سال دانش خود را نسبت به اصطلاحات اینکوترمز به‌روز کند. این قواعد به نفع خود بازرگانان هستند و باعث تجارت امن‌تر آن‌ها می‌شوند.

اینکوترمز چه مواردی را شامل می‌شود؟

موضوع‌های بسیاری توسط اصطلاحات اینکوترمز پوشش داده می‌شوند که از میان آن‌ها می‌توان به حدود مسئولیت طرفین معامله، ریسک‌های تجاری و قوانین بیمه اشاره کرد.

کدام گروه از اصطلاحات اینکوترمز اهمیت بیشتری دارد؟

پاسخ این سؤال به نوع محموله و روش حمل‌و‌نقل کلاهای شما بستگی دارد. همه اصطلاحات اینکوترمز در موقع و جایگاه درست خود اهمیت فراوانی دارند و بهتر است تاجران با آن‌ها آشنا باشند.