#

مقالات

 • اجزای بارنامه – بخش 3
  اجزای بارنامه – بخش ۳

  این بخش ۳ از یک مقاله ۴ بخشی است. در صورتی که بخش‌های قبلی را مطالعه نکرده‌اید به بخش ۱ و بخش۲ مراجعه کنید. در این بخش به مطالعه اطلاعات محموله می‌پردازیم:

 • اجزای بارنامه – بخش 2
  اجزای بارنامه – بخش ۲

  این بخش دوم از یک مقاله چهار بخشی است. لطفا پیش از مطالعه این مقاله، بخش اول را مطالعه کنید. در این مقاله ما به جزئیات مرتبط با سفرهای دریایی می‌پردازیم:

 • اجزای بارنامه – بخش 1
  اجزای بارنامه – بخش ۱

  به قسمت اول از سری ۴ قسمتی درباره بخش‌های مختلف بارنامه (B/L, Bill of Lading) خوش آمدید. بارنامه یکی از ارزشمندترین و مهم‌ترین اسناد در زنجیره کشتیرانی و باربری است. لطفا پیش از شروع مقاله این نکته را...

 • Notify Party (مطلع شونده) برای یک محموله کیست و چه نقشی را ایفا می‌کند؟
  Notify Party (مطلع شونده) برای یک محموله کیست و چه نقشی را ایفا می‌کند؟

  Notify Party صرفا کسی است که می‌بایست از رسیدن محموله‌ای که در بارنامه به آن اشاره شده است، مطلع گردد. مشخصات Notify Party در دستور حمل دریایی (Shipping Instructions) که به خط کشتیرانی تسلیم شده است ذ...

 • آیا هر کسی می تواند HBL (بارنامه داخلی) صادر کند؟
  آیا هر کسی می تواند HBL (بارنامه داخلی) صادر کند؟

  بارنامه داخلی توسط چه کسانی صادر می‌گردد؟ قبل از اینکه پاسخ به این سوال ، باید ابتدا تعاریفی از ماهیت بارنامه و بارنامه داخلی داشته باشیم. آیا این دو نوع بارنامه دو نوع سند متفاوت هستند؟ بارنامه توسط ...

 • تلکس ریلیز چیست؟
  تلکس ریلیز چیست؟

  به عنوان یک شخص یا شرکت فعال در زمینه‌ی حمل و نقل کانتینری احتمالاً بارها اصطلاح تلکس ریلیز (Telex Release) را شنیده‌اید. تلکس ریلیز چیست؟ گاهاً فرستنده یا صادر کننده تمامی نسخه‌های اصل بارنامه‌(Origi...