خانه > دانشنامه > اطلاعات حمل و نقل

اطلاعات حمل و نقل

اطلاعات حمل و نقل

قوانین حمل و نقل بین المللی:
صنعت حمل و نقل بین المللی دارای قوانین مشترکی است که کشورها در برخی از موارد ملزم به رعایت یک سری از قوانین بصورت عام و قوانینی دیگر به صورت خاص میباشند.که این قوانین بالغ بر ۶۰ کنوانسیون ، موافقتنامه و پروتکل هستند که ما در این مقاله به مهمترین آنها پرداخته ایم:

قوانین گمرکی:
به آن دسته از قوانین گمرکی کشور اطلاق می شود که در داخل همان کشور لازم الاجرا است.

اصطلاحات بازرگانی بین المللی (اینکوترمز):
به مجموعه ای از مقررات رسمی اتاق بازرگانی اطلاق میشود که برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی به کار می روند.

کنوانسیون TIR:
به مجموعه ای از قوانین بین المللی (بین کشورها ) اطلاق می شود که وسایل نقلیه کشورهای عضو این کنوانسیون در مرز کشورها مورد بازرسی قرار نمی گیرند مگر در مواقع مشکوک.

کنوانسیون CMR:
به مجموعه ای از قوانین اطلاق می شود که عهده دار نظارت بر روابط بین حمل کننده، فرستنده و گیرنده می باشد.

کنوانسیون کالای خطرناک ( ADR ):
به مجموعه ای از قوانینی حمل و نقل اطلاق می شود که جهت یکسان سازی و هماهنگی حمل و نقل کالاهای خطرناک در سطح قاره اروپا به کار می رود.

موافقتنامه ترانزیت تجاری سازمان همکاری اقتصادی ( ECO ):
به مجموعه ای ازقوانین ترانزیت تجاری بین هشت کشور عضو اکو گفته می شود.

قانون هارتر:
به مجموعه ای از قوانین دریایی گفته می شود که به منظور جلوگیری ازسواستفاده صاحبان کشتی و حمل کنندگان دریایی به کار می رود.

کنوانسیون لاهه یا هیک:
به مجموعه ای از قوانین جهت یکسان سازی و یکپارچه کردن قوانین دریایی در سراسر جهان اطلاق می شود.

کنوانسیون ویزبی:
به مجموعه اصطلاحات قوانین لاحه کنوانسیون ویزبی گفته می شود.

کنوانسیون لاهه ویزبی:
به آن دسته از اصطلاحات قوانین لاحه گفته می شود که در مورد حمل کانتینر توسط کشتی به کار می رود.

کنوانسیون هامبورگ:
قوانین اصلاح شده در کنوانسیون لاهه-ویزبی می باشد.

کنوانسیون یورک آنتورپ:
به قوانینی گفته می شود که طی آن در مواقع ضروری بر اساس صلاحدید و نظر کاپیتان کشتی، جهت نجات کالاهای کشتی برخی از کالاهارا به دریا می ریزند.

کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری ( شیکاگو):
قوانینی بین کشورها می باشد که طی آن هر کشور عضو این کنوانسیون حق حاکمیت تام مطلق هر یک از کشورهای عضو را نسبت به فضای هوایی آن کشور به رسمیت می شناسند .

کنوانسیون ( ورشو):
به مجموعه قوانینی اطلاق می شود که جهت یکسان سازی مقررات حمل و نقل هوایی به کارمی رود.

کنوانسیون توکیو:
به مجموعه قوانین وضع شده درباره هواپیما و اعمال ارتکابی در هواپیما اطلاق می شود.

مقاوله نامه بین المللی CIM:
مجموعه قوانین مربوط به حمل و نقل کالا با راه آهن می باشد.

مقررات و آئین نامه های حمل و نقل مواد خطرناک:
در ایران هیأت وزیران در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ آئین‌نامه ۴۵ را وضع کردند که ماده‌ای همراه با ضمایم مربوطه جهت حمل و نقل جاده‌ای می باشد كه برگرفته از توافق‌نامه جهانی ADR است.
پنج محور اصلی این مقررات به شرح زیر می باشد:

۱-شناسایی و طبقه‌بندی كالاها
۲- برچسب‌ها و علائم ایمنی
۳- وظایف و مسئولیت‌های افراد و واحد‌های درگیر (صاحب كالا، فرستنده كالا، پرسنل واحدهای اجرایی مرتبط با حمل كالا و ...)
۴- مستندات و مدارك حمل كالاهای خطرناك
۵- راهنمای اقدامات فوری برای شرایط اضطراری و بحرانی